ВАКАНТНА БРОЙКА ВЪВ ФСМП КОТЕЛ ЗА ДЛЪЖНОСТТА ШОФЬОР НА ЛИНЕЙКА

ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЛИВЕН ОБЯВЯВА ВАКАНТНА БРОЙКА ВЪВ ФСМП КОТЕЛ ЗА ДЛЪЖНОСТТА ШОФЬОР НА ЛИНЕЙКА. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА-ШОФЬОР НА ЛИНЕЙКА.

Образование: средно образование или завършен 11 клас. Придобита категория „С“.

Професионален стаж:  минимум 2 /две/ години професионален стаж след придобиването на категория „С“ доказано с трудова книжка.

Личностни качества: Физическа, психическа и емоционална устойчивост, професионална компетентност, аналитичност, способност за бърза ориентация в ситуацията и взимане на адекватни решения, умения за работа в екип, умения за решаване на конфликти, лоялност, отговорност, организираност. Способност за координация и концентрация.

Необходими документи за кандидатстване:

  1. Заявление за започване на работа.
  2. Автобиография.
  3. Свидетелство за управление на МПС с категория „С“.
  4. Копие от диплома за завършено образование.
  5. Документ за трудов стаж.
  6. Удостоверение за психологическа годност.
  7. Справка за нарушител водач от КАТ.

Подаване на документи: В деловодството на ЦСМП Сливен, бул.Христо Ботев № 1а, за повече информация телефон: 0888 50 81 82 – инж.Д.Койчев -Ръководител група транспорт.

Срок за подаване на документи: 18.04.2018 г. Работно време от 8.00 до 16.30 часа.

 ДИРЕКТОР НА ЦСМП СЛИВЕН

Д-Р ВАСИЛИСА СИМЕОНОВА

 

 

 

 

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.