Кметът Каранашев чупи шампанско при първа копка на инфраструктурен проект за 1 571 731,58 лв. в Котел

С първа копка и ритуално чупене на бутилка шампанско кметът на община Котел Коста Каранашев даде старт на изграждането на мащабен инфраструктурен проект, финансиран от Програма за развитие на селските райони 2014-2020, Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”строителен проект в града.

Пред паметника на Софроний Врачански в гр. Котел, кметът и представители на фирмата изпълнител направиха и първата копка, след което по традиция бутилка с шампанско беше счупена в кофата на багер.  Пред репортер на KOTELNEWS Коста Каранашев каза: „Днес правим първа копка на улиците „Раковска” и „Проф. Павлов” знаете, че част от програмата ми беше свързана с този проект, който след две години и половина вече е във фаза реализация. Бяха положени големи усилия и много труд на екипа, работещ по конкретната мярка на Министерството на земеделието. Получихме одобрение и след процедура по ЗОП имаме фирма изпълнител и се надяваме в рамките на 2 месеца улиците да бъдат преасфалтирани, да се сдобием с нови тротоари. Всичко това беше крайно необходимо, защото те бяха с доста износена пътна настилка, много аварии по тях и амортизирани тротоари. Да не забравяме, че и това са двата подстъпа към града, през които влизат всички гости на Котел.”

Пред камерата на KOTELNEWS    инж. Яна Гавова –  директор на дирекция строителство, сподели и макропараметрите на проекта: „ Проектът е разпределен в четири подобекта – ул. „Проф. Павлов”, ул. „Луда Камчия”, ул. „Изворска” и ул. „Г.С. Раковски”. В рамките на изпълнението на обекта ще бъдат положени 3,9 км. асфалт, 6,8 км. бордюри и над 5000 кв. м. тротоарна площ.” На въпрос на репортера направено ли е необходимото от „В и К” по тези улици, за да не последват  поредни ремонти по новата инфраструктура, инж. Гавова отговори, че от „В и К’ са декларирали изправност на мрежата си в тези участъци и не се очакват аварии. По договор 20/07/2/0/00602/14.06.2018 г. Проектът е на стойност 1 571 731,58 лв. и включва разходи за строителни работи, строителен надзор, проектиране и авторски надзор. Срокът за изпълнение на строителството е до 240 дни. Изпълнител е „Пътно поддържане – Сливен ЕООД”

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.