Покана за публично обсъждане на проекта на бюджет за 2020 г. на Община Котел

Кметът на Община Котел Коста Каранашев, кани жителите на общината, представители на бизнеса, граждански сдружения, ръководители на бюджетни звена, общински  съветници и цялата общественост  на 18.02.2020 г., от 11,00 часа в голямата заседателна зала на община Котел на

Публично обсъждане на Проекта на бюджет за 2020 г.

         Публичното обсъждане предоставя възможност на жителите на общината да получат информация за разработването на бюджета и да участват в разискванията по конкретните му параметри.

Мнения, препоръки и становища по темата на обсъждането могат да се изпращат на електронната поща на общината www.kmet@kotel.bg,  както и в деловодството на общината.

         Материалите за обсъждане ще бъдат на разположение на местната общност  в стая №16 в сградата на общинската администрация и на електронната страница на Общината www.kotel.bg, в секция „Бюджет и финанси“.Очакваме Ви!

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.