„ПОКАЯНИЕ и СМИРЕНИЕ” за това призовават пострадалите от наводнението в Котел

Въпреки всички незгоди наложило се да понесат след удара от стихията, живеещите по фаталната улица „Иглика”и „Калина” остават със вяра и силен дух присъщ за котленските балканджии. На всички известен е факта, че в ромският квартал на Котел населението е силно вярващо и чистосърдечно изповядва живият Бог Христос. Пред камерата на KOTELNEWS, мнозина изповядаха своята вяра призовавайки всички за СМИРЕНИЕ и ПОКАЯНИЕ. Възрастни и млади приемат случилото се за изпитание и предупреждение към всички нас. Отдават това на предизвикан гняв от към страна на Всевишния защото сме станали лоши хора. Защото ежедневно потънали в светските си грижи и нужди, ние хората демонстративно забравяме за небесният си Отец. Отдадени на материалното, преследващи просперитет и кариера, често загубили разсъдък в стремежа си да се получи всичко и да се вземе максималното, губим връзка с онази ни част на съществуване, в която небесният ни Създател очаква от нас да бъдем преди всичко хора, които да имат любов и състрадание към ближния. В тези хора които понесоха тежък удар от наводнението ще видите огромна вяра. Вяра която ги прави щастливи въпреки изпитанието , което някои възприемат и като наказание. Щастливи от милостта на Бога , който въпреки всичко ги е оставил живи и невредими.   80 годишният Бойчо Бойдев акцентира върху това, че една от големите грешки на социалистическия строй и комунистите е това ,че направи така хората да не четат БИБЛИЯТА и да не ходят на църква. За своите немалко земни години с тъга констатира, че хората стават все по-лоши. Страхува се от това ,че търпението на Бог е на изчерпване и предупрежденията ще преминат към крайни форми на наказания. Илия Тошев сподели, че това е присъщо за „Последното време” период , в който човечеството трябва да е в очакване на второто идване на спасителя Христос на тази земя. Време, в което всеки трябва да се покае и смири защото приближава царството небесно. Хората са станали заслепени от сребролюбието, те са загубили връзката със своя създател и резултата е видим. Няма любов има омраза, няма прошка има желание за мъст. Живеем във времена на изпитания, които показват, че единственото което ни  остава е всеки да потърси живият Бог. Да го приеме за свой личен Спасител.  Мощта , с която ни влече материалното ни засилва като праша, която в съдния ден ще ни изстреля в огнената бездна. KOTELNEWS  Ви представя разширен репортаж от утрото на следващия ден след наводнението, в който ще видите и предполагаемата причина според друг гражданин, довела до невъзможността колектора за тези води да не успее да поеме голямото количество вода.

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.