Публично обсъждане на проект за Правилник на дейността на социално предприятие „Озеленяване и благоустрояване“ ще се проведе в Котел

Община Котел набира предложения и становища за изготвяне на Правилник за дейността на Общинско социално предприятие „Озеленяване и благоустрояване“.

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 08.03.2018г., за внасяне на  предложения и становища по настоящия проект.

Предложенията могат да бъдат депозирани в сградата на общинска администрация Котел до 06.04.2018 г., в стая № 3, както и на e-mail: kmet@kotel.bg

Информация за Правилника може да получите на следния линк: https://kotel.bg/wp-content/uploads/2018/03/pravilnik08032018.doc

Информация: ПРЕС-ЦЕНТЪР Община Котел / Божана Попова

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.