Сагата с Горското в Котел приключи. След среща с котленци инж. П. Върбанов обеща, че „Зеленич”,”Брязовец” и др. ще си останат към Котел.

В града на Раковски от няколко седмици расте обществено напрежение, породено от информация, свързана със създаването на ново Горско стопанство в село Кипилово и произтичащото от това решение за отнемане на горски терени в полза и управление на новото ДГС. Сред гражданите започна да се разпространява фотокопие на вече издадена заповед от министъра на земеделието и храните Румен Порожанов, в която става ясно, че към новосъздаденото териториално поделение в Кипилово попадат десетки отдели по горския план от 2014 г. на ДГС Котел с обща площ 16 110,3 хектара. В заповедта се нарежда от 01.06.2019г. намаляване на района на дейност на ДГС Котел  с посочената по-горе площ. ДГС Кипилово става правоприемник на всички договори, сключени за дейности в посочените горски територии, както и продажбата на дървесина от тях. Започва се отписване и заприходяване на дълготрайни материални активи за нуждите на ДГС Кипилово. Тази заповед и времето до нейното влизане в действие ежедневно засилваше обществено недоволство, което в последната седмица стана причина за създаването на инициативен комитет, издигащ лозунга „ДА СПАСИМ КОТЛЕНСКАТА ГОРА”.

Под формата на петиция с придружена подписка будни граждани започнаха да събират подкрепата на стотици хора, които с подписа си даваха своя глас срещу предстоящата реорганизация. Започнаха да се коментират и обсъждат възможните начини на протест, блокиране на главния път, неподчинение и др. мирни форми на несъгласие, с които да се покаже и удостовери несъгласие със заповедта на министъра.

Според запознати със случая, на няколко пъти, обезпокоени от новосъздаващата се ситуация, десетки служители на ДГС Котел и граждани от инициативния комитет са се срещали и с кмета на Община Котел Коста Каранашев за да търсят подкрепа. В града започна да се разспространява като психоза, че вече много трудно ще могат да се взимат дърва и че цената им ще стане непосилна. Факт е, че се наблюдава масово явление на презапасяване с дърва. Кратка разходка из улиците на Котел показва мащабността на това явление, което се коментира като нетипично точно за този сезон, но явно провокирано от някаква обща причина.  За случващото се в Котел и несъгласието с предстоящата реорганизация имаме информация , че са занимавани и народните представители от нашия избирателен район.

Пред камерата на KOTELNEWS граждани споделиха своето притеснение и несъгласие, а предприемачът Красимир Савов, занимаващ се с превозване на дърва, обясни какво и доколко обуславя поскъпването на превозите и усложнението, свързано с предстоящата нова ситуация.

С обща протестна декларация са излезли и служителите на ДГС Котел, от която става ясно, че не са съгласни с намаляването на района на дейност и прехвърлянето на горски територии към новосъздаденото ДГС Кипилово. Те считат, че настоящата заповед е в ущърб на  гражданите на община Котел, местния бизнес и всички дейности, свързани с дърводобива. Служителите предупреждават и за СТАЧНА ГОТОВНОСТ.

За среща с колектива на ДГС Котел и граждани в конферентната зала на горското стопанство на 12 април в Котел пристигна директорът на ЮИДП инж. Пейчо Върбанов. Още пред входа на сградата той беше посрещнат с възгласи „Не си даваме Горското” и „Не си даваме хората“ .

Срещата премина в атмосфера на конструктивен диалог, като на моменти емоциите взимаха връх. Пред събралите се инж. Върбанов акцентира върху един от основните мотиви за издаването на заповедта: „Котел вече втора година не може да изпълнява плана. От 32 стопанства само Котел не успява да си изпълни плана”. За това и още гледайте в документалния запис на срещата, завършила с постигането на решение, удовлетворяващо двете страни.

На излизане от срещата граждани споделиха: „Това е глътка въздух, въпреки всичко ние ще продължим да си събираме подписите, защото това до тук е само думата на един голям началник. Нека да видим новата заповед на министъра, едва тогава ще кажем, че всичко е приключило и нещата са си постарому”

Гражданка, чиито по-голяма част от трудовия стаж е преминал в сферата на здравеопазването, преминавайки покрай Горското, скептично запита: ”Къде бяхме котленци и жителите на общината, когато ни затриха общинската болница? Един протест нямаше, без бой допуснахме да ни лишат от възможност и право на здравеопазване. Сега търчим по Сливен и Омуртаг, мрем в линейките, докато ни прехвърлят като чувал с картофи. Не ме е грижа за дърва и горски, толкова скъпи станаха дървата, а и вече връзки трябва да имаш, за да се вредиш навреме. Отоплявам се с климатици и мога да кажа, че даже отоплителният сезон ми излиза по-евтино спрямо дървата, отделно не се занимавам с цепене, прибиране, чистене на печки, сажди, бурии и белосване на стаите след всяка зима. Чувам, че щяло да има съкращения в Горското, съчувствам им на тези хора, но нас, когато масово ни съкратиха, когато закриха болницата и не си получихме куп пари, някой трогна ли се от това тогава…”   

ПЕТИЦИЯ – ПОДПИСКА

Скъпи съграждани, настанало е време разделно!

От Министерството на земеделието, храните и горите има издадена заповед за намаляне района на дейността на “Държавно горско стопанство Котел” и създаването на “Държавно горско стопанство Кипилово”, която трябва да влезе в сила от 01.06.2019 г. В границите на новосъздаденото стопанство е предвидено да попаднат отдели, които винаги са били котленски (“Зеленич” и “Брязовец”). Случващото се е един необоснован и неаргументиран  ход, носещ след себе си много последствия преди всичко за населението на Котел и околните села( 13993 по постоянен адрес), разчитащо на “ДГС Котел” за снабдяване с дърва за отоплителния сезон.

Нека обединим усилия в общата кауза! Нека не допуснем тази несправедливост да стане факт! Котленци, бъдете достойни последователи на своите предци – най- будните възрожденци в българската история!

За  KOTELNEWS инж. Върбанов отдели време, за да отговори на няколко важни  въпроса.

  • Инж. Върбанов, какви са мотивите за издаването на тази заповед, с която райони от ДГС Котел се прехвърлят за управление към новото ДГС Кипилово?
  • Този тип реорганизация беше наложителна, защото до 2002 г. в Котел и Кипилово е имало отделни горски стопанства, но по непонятни за мен причини с цел да се уедряват и самоиздържат, тогава министърът на земеделието и горите  закрива няколко стопанства като Садово, Кипилово и други. Сега, днес вече виждаме, че организацията е тежка. От 2002 г. насам са станали много реорганизации, вече не е необходимо да се издържа един колектив с много гори и площи, а с по-добър мениджмънт и мобилност в действията. Отчитаме, че процесите по провеждане на процедурите за добив и продажба на дървесина са изключително тежки. Съобразявайки се с това, че в община Котел има 3 горски стопанства, преценихме и това не е престъпление да върнем в старите му граници и Кипилово. За да бъде малко по-мощно това стопанство, което си остава в общината, сложихме към него някои други отдели. Отчитам за грешка това, че не направихме допитване и не разяснихме на обществеността мотивите за намеренията ни. Отдавам възникналата ситуация и напрежение на недостатъчната информация до хората и липсата на разяснение. Затова аз днес съм тук, на място в Котел, за да обсъдя с всички страни въпроса и видоизменя заповедта така, че Кипилово да си остане в старите граници, а Котел в границите, както е било до 2002 година.
  • Има ли основание населението на Котел да се притеснява, че ще настъпят драматични проблеми с осигуряване на дървата за огрев след евентуалните прехвърляния на големите горски отдели към Кипилово?
  • Категоричен съм, че няма да възникнат проблеми. Друг е въпросът ако село Кипилово е в друга община, но случаят не е такъв. Около 22 000 пространствени кубика, разбирайте 10 000 плътни кубически метра дървесина е цялото потребление на община Котел с всичките и села и града. Ние, горските служители, сме отговорни хора и никога не сме оставяли населението без дърва. Кой и от кое населено място управлява процесите не е от толкова голямо значение, щом работата се върши  качествено. Има нужда от по-голяма съвместимост и координация на директорите на горските стопанства и кметовете на населените места . Когато имат такава координация, още в началото на годината ще се направят списъците и ще се каже от къде да се взимат дървата за местното население, Кипилово е в същата община, дървата не могат да излизат . До- сега никога не е имало затруднения в задоволяването  на населението с дърва за огрев. Недопустимо е това население да живее насред Балкана  и да има проблеми с дървата за него. Може да възникнат проблеми за населението в региони, където няма или горите са на голямо разстояние.
  • Да разбираме ли, че задоволяването на нуждите на местното население е с приоритет?
  • Да, точно така. Аз съм разпоредил на директорите, че още в началото на годината при комплектовката на лесфонда на горите, когато се определя кое ще се сече за местното население, кое за фирмите, за преработвателната промишленост и т.н., до края на февруари трябва вече да абсолютно ясно и да се започва работата. Нашата цел и практика е населението да си получи дървата до края на АВГУСТ. После времето се разваля, с настъпването на есента започват проблеми с липсата на секачи, терените стават по-тежки, разстоянията по-големи, появяват се фактори, създаващи предпоставки за оскъпяване на продукта. Нашата задача е да успеем да задоволим населението в по-голямата си част, както се практикува и на други места, до 30 август. Ще ви дам за пример община Айтос, тя с Руен успяват до началото на септември вече да си обезпечат нуждите на населението.  Това трябва да се случва и тук при вас, колкото по-рано, толкова по-добре.
  • Как гледате на идеята на общинското ръководство да се създаде депо и склад за продажба на дърва от потенциални общински гори?
  • Аз съм готов това да се направи не само с общински гори. Единствената задача на общинските гори е да задоволява населението с дърва, никакви други, затова са върнати горите. Понеже няма да стигнат дървата, затова от държавните гори се прави лесфондът и виждате, че даваме 22 000 пространствени кубика. Готов съм заедно с директорите да направим и ние едно депо и склад в околностите на Котел и след като ги докарваме, по калкулацията хората да знаят, че има дърва на определена цена.  Да може всеки да иде на място и да види какви са дървата, да прецени харесва ли ги, или ще си купи и достави по стандартния начин. Тази идея можем да я коментираме с кмета на общината и кметовете. Убеден съм, че това е осъществимо още тази година.
  • В заключение, издадената заповед от министър Порожанов доколко ще предложите да бъде променена, за да удовлетворите исканията на хората, с които днес се срещнахте?
  • Тази заповед от министъра е по мое предложение.  Ще предложа да се внесат промени дотолкова, че старите отдели да си останат към Котел и да не преминават на управление към Кипилово. На 15-ти май ще бъде подписването на приемателния протокол, когато ще се обособят границите между двете горски стопанства. Поканвам Ви да отразите това събитие. Повтарям, за да се успокоят служителите и хората, всичко, което си е било към Котел, ще си остане към Котел.
Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.