Спират ВОДАТА в Котел за дезинфекция на мрежата. Запасете се с достатъчно количество

Фирма „Водоснабдяване и канализация-Сливен“ район Котел уведомява населението на град Котел, че на 24 и 25.04.2018 г. ще се извърши дезинфекция на водоемите и водопреносната мрежа по следния график:

  • На 24.04.18 г. /вторник/ в 8.00 ч. до 17.00 ч. ще бъде спряна и почистена средна зона на града с главни клонове по ул. „Изворска“ и ул.“Стара планина“ и всички прилежащи към тях;
  • На 25.04.18 г. /сряда/ в 8.00 ч. до 15.00 ч. ще бъде спряна водата на Висока зона района около НУФИ.

     Умоляват се гражданите да се запасят с достатъчно вода за посоченият период от време и в следващите 24 часа след края на дезинфекцията. Водата използвана за питейтни нужди да бъде преварявана.

 

ОТ РЪКОВОСТВОТО

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.