Център за безплатна правна помощ отвори врати в Котел

Коста Каранашев:”Идеята е да се осигури безплатна адвокатска помощ на нуждаещите се граждани. След справка и бележка от НОИ, ако лицето отговаря на конкретните условия то ще може всеки понеделник да ползва услугите от дежурният адвокат. Искам да благодаря на председателя на адвокатска колегия Сливен г-н Тодор Костов, че заедно с г-жа Христина Чолакова успяхме да доведем до край тази добра идея. Постарали сме се да предоставим подходящо помещение за дейността, намиращо се в сградата на бившата банка където е и дирекцията за местни приходи.”

Тодор Костов:”С гостоприемството на кмета на Община Котел днес откриваме център за безплатна правна помощ за социално слаби граждани, което е и продължение на норвежкия проект, който в Сливен вече пета година съществува. Най-важното условие лице да може да ползва тази услуга е неговият доход да е до 321 лева. Това е прагът на бедност за 2018 година в България. Тук ще работят четири адвокати имащи парола от националното бюро за правна помощ, които ще могат всеки понеделник да бъдат в полза на гражданите. Имаме уговорка с директора на териториалното поделение на НОИ в Сливен г-н Стефан Робето, че безплатно ще се издава справка за дохода дали лицето отговаря на условията за нашата услуга. Сигурно е, че към услугата ще се прояви голям интерес с оглед на това, че много от жителите на общината са социално слаби. Държа да подчертая, че  нуждаещият се от безплатна правна помощ отговарящ на критериите за такава няма да заплати абсолютно нищо.”

Христина Чолакова:”Съобразили сме се с факта, че точно в понеделник  в Котел има представител на НОИ –Сливен, който може да издаде справка за дохода на лице. Именно за това центърът ще работи с граждани в понеделник. За гражданите които нямат удостоверен доход от НОИ, ситуацията е малко по-сложна. Те трябва да донесат регистрация от бюрото по труда / картона / и удостоверение от дирекцията за социално подпомагане, че отговарят на определени условия по закона за СП. Трябва да уточним, че тук ще става въпрос за безплатна адвокатска консултация, което не освобождава лицето от задължението за заплащане на всички държавни такси свързани с последващи дела. Лицето няма да дължи адвокатски хонорар за консултацията.”

Ще могат да се провежда всякакви консултации свързани с: гражданско правни, наказателно правни и вещно правни, наследствени, семейно правни  въпроси. Случаи свързани с домашно насилие, жалби до прокуратурата, молби до институции и доста други правни казуси.

Не могат да се консултират юридически и търговски лица. Не можем да изготвяме нотариални актове. Не могат  да се консултират въпроси на физически лица свързани с търговски дейности.Репортера на KOTELNEWS попита възможен ли е безплатен обяд, и в крайна сметка кой плаща цената?

Т. Костов: “Държавата се е погрижила за тази категория граждани, които са на прага и на бедността. Това наистина е безплатно, не се изискват никакви суми за консултацията и работата на адвоката свързана с нея. Националното бюро за правна помощ плаща цената. Хонорарите на адвокатите са в изключително малки размери в сравнение с общите практики.”

Дежурни адвокати:

Адв. Христина Чолакова 088952887

Адв. Мирияна Грунова 0889949703

Адв. Анна-Уляна Георгиева 0889512598

Адв. Ирина Такова 0887444100

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.