27, 28 февруари и 1-ви март 2018 г. ще бъдат НЕУЧЕБНИ. Ваканцията продължава за всички общински училища в Котел

Във връзка с влошената метеорологична и пътна обстановка и усложнените условия за придвижване на ученици и пътуващи учители до учебните заведения в цялата община, кметът на Община Котел – Коста Каранашев издаде нова заповед: Обявявам дните 27,28.02.2018 и 01.03.2018 г. за неучебни за учениците и учителите в учебните заведения на община Котел както следва: СОУ ”Г .С. Раковски”- гр.Котел, ОУ ”Хр.Ботев”- с.Мокрен, ОУ ”Г.С.Раковски”– с.Пъдарево, ОУ ”Хр. Ботев” – с.Тича,  ОУ ”Д-р П. Берон”– с.Филаретово, ОУ ”Н. Й. Вапцаров” -с.Ябланово, ОУ ”Х. Димитър” – с. Соколарци, ОУ ”Д. Камбуров”– с. Стрелци, ОУ ”Св. Св. Кирил и Методий”– с.Кипилово и ОУ ”Кап. П. Пармаков”-с.Градец, поради влошената метеорологична и пътна обстановка и невъзможност за провеждане на образователно-възпитателен процес.

ЗАПОВЕДТА НЕ ВАЖИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ  на НУФИ „Филип Кутев“.

Основен мотив към предприемането на тази мярка е наличието на голям брой ученици, които ежедневно пътуват с училищните автобуси до Котел от селата в Общината. С оглед на недопускане на пътни инциденти или оставане в непроходими участъци на автобусите пълни с деца и свеждане до минимум на всякакъв риск от пътуване в настоящите зимни условия.

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.