За втори мандат начело на културно-просветната дейност на градското читалище застава Паруш Неделчев

27 218 лв. ще бъде бюджета на читалище „Съгласие-напредък 1870 „ което проведе своето отчетно-изборно събрание.От 152 читалищни члена присъстваха 31,като съгласно устава и закона за читалищата, форума започна след едночасово изчакване при наличните деятели.След представяне на отчета за дейността на читалището бяха зададени въпроси от представител на KOTELNEWS и гражданина Захари Жечев.В последваща дискусия и гласуване беше променен численият състав на управителния съвет от 5 на 3 члена.За председател на градската културно просветна единица, единодушно за втори мандат беше избран общественика Паруш Неделчев – зам. директор и председател на училищното настоятелство на НУФИ „ Ф. Кутев ” , два мандата зам. кмет на Община Котел с ресор култура,образование и социални дейности. KOTELNEWS Ви представя пълен запис от това мероприятие.

[nggallery id=64]

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.