Posts Tagged ‘астрономия’

Частичното лунно затъмнение беше наблюдавано и от Котел

На 9° 23′ над югоизточния хоризонт на планинския масив „Коминчето” котленци имаха възможност да проследят визуално астрономическия феномен-частично лунно затъмнение. Безоблачното нощно небе над Котел осигури прелестни условия за наблюдение на луната, върху чиято повърхност земята за кратко се изобрази под формата на сянка. В утихналия град от различни посоки отекваше лай на неспокойни кучета, […]