Posts Tagged ‘“В и К “’

Спиране на водата в Котел

Фирма „Водоснабдяване и канализация”–Сливен, район Котел уведомява населението на град Котел получаващо вода  от ГРАВИТАЧНИЯ ВОДОПРОВОД, че на 23.07.2018 г. от 08.30 до 16.30 часа водата ще бъде спряна за да бъде направена връзка между строящата се пречиствателна станция и водопровода. Умоляват се гражданите да се запасят с достатъчно вода за посоченият период от време. […]

Изворите в Котел отново пресъхнаха. Въведоха режим на водата

Тотално пресъхна градския водоизточник на Котел. В местността „Трите дупки” на повърхността от доста време няма никаква вода. Носи се смрад на блато и гниеща растителност, установи репортер на KOTELNEWS. Дупките известни ни като казанчета, от които огромния подземен карстов обем бълваше вода, сега са заприличали на гьолчета, в чиято застояла вода линеят попови лъжички. […]

Пречиствателна станция за 1 800 000 лв. ще прави по-добра водата за пиене в Котел

В двора на помпена станция на „ВиК” Котел вече е факт първата копка на пречиствателна станция за питейни води. Стойността на проекта е 1 400 000 лева без ДДС, като парите са от държавния бюджет. Пречиствателната станция е крайно необходима за града, защото през последните години се наблюдава замътеност на водата и наличие на варовик. […]